REGLER FOR MÆRKNING

Mærkning af dyr

Kvæg, svin, får og geder skal være mærket med særligt godkendte øremærker. Samtidig skal de ejendomme, dyrene befinder sig på, være registreret.

Kvæg, svin, får og geder skal være øremærket

Alle kvæg, svin (også vildsvin), får og geder i Danmark skal være mærket med øremærker og registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register – i daglig tale "CHR".

Selv om du kun har ét dyr, skal det stadig være øremærket. Dog gælder der særlige regler for mærkning af svin.

Hvor mange øremærker skal der isættes?

Kvæg skal bære et elektronisk øremærke i venstre øre og et almindeligt øremærke i højre øre.

Svin, får og geder behøver ikke have et elektronisk mærke.

Svin skal som hovedregel mærkes med ét øremærke eller en skinketatovering, inden de forlader besætningen. Kælegrise kan dog mærkes med en chip.

Får og geder skal som hovedregel mærkes med to øremærker. Slagtelam, der slagtes i Danmark, inden de er 12 måneder gamle, kan nøjes med ét øremærke.

Hvilke slags øremærker skal bruges?

Øremærke farve

Skal bruges til

Bestilling

Gule

Dyr født i Danmark

Bestillingsmuligheder:

- www.osiddanmark.dk

- www.øremærker.dk

- www.webdyr.dk

- www.landmand.dk

- Tlf. 36 49 33 44

Røde

Dyr indført/importeret til Danmark

Bestillingsmuligheder (kvæg, får og geder):

- www.webdyr.dk

- www.landmand.dk

- Henvendelse til CHR på tlf. 7075 5015

 

Bestillingsmuligheder (svin):

www.landmand.dk

- Henvendelse til CHR på tlf. 7075 5015

Hvide

Får, geder, svin og kreaturer af ukendt oprindelse

Bestilling foretages hos den lokale veterinærafdeling via henvendelse til Kunderådgivningen på
tlf. 72 27 69 00.

Gule øremærker

Du skal selv bestille de gule øremærker og sætte dem i dine dyr.

Røde øremærker

Du skal selv bestille de røde øremærker, herefter bliver mærkerne sendt til Fødevarestyrelsen. Du skal kontakte Fødevarestyrelsen for at få lavet en aftale om hvornår styrelsen kommer ud med de røde øremærker og overværer at de bliver sat i de indførte/importerede dyr. 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside her